Varumärkesskydd – Vad och varför?

Vad är egentligen ett varumärke?
Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som oftast används för att identifiera produkter eller tjänster och företag. De har stor betydelse för att marknadsföra produkter och kunna identifiera företag. Varumärket fungerar som ett kännetecken och bidrar till igenkänning hos konsumenten. De kan antigen bestå av tecken som återges grafiskt, ett eller flera ord, siffror, figurer eller en kombination av dessa. Man brukar skilja på ordmärken, vilket innebär att de registreras som ord utan något speciellt utförande, samt figurmärken som registreras som en specifik presentation. Ett varumärke kan också vara ett särskilt utseende på en vara och det kallas då för ett utstyrselvarumärke. Ibland går det även att registrera speciella slogans, melodier eller färger som ett helt eller en del av ett varumärke.

Vad innebär ett varumärkesskydd?
Ett varumärkesskydd innebär att ditt varumärke är skyddat och att ingen annan har rätt att använda varumärket på varor eller tjänster eller i sin marknadsföring. Att registrera sitt varumärket hos Patent- och Registreringsverket (PRV) är det säkraste sättet att få ensamrätt till sitt varumärke.

Varumärket är det som kommer att symbolisera din profil och ditt anseende. En registrering hos PRV gäller i tio år och kan därefter förlängas med tio år i taget vid behov. Skulle ett varumärkesintrång, alltså att någon försöker använda ditt skyddade varumärke, inträffa kan du vända dig till en domstol. Domstolen kan då förbjuda fortsatt varumärkesintrång och döma till exempelvis böter eller fängelse. Att ha ett varumärkesskydd kan till exempel höja värdet på ett företag och är en viktig del i ett företags strategiska arbete och lönsamhet.