Företagsflaggor

När man flaggar med nationsflaggor finns bestämda regler. Det vill säga när flaggan ska hissas och när den ska tas ner. Detta kan dock skilja sig från land till land.

Storleken på flaggan bör anpassas till flaggstången. En tumregel är att flaggan bör vara en fjärdedel av flaggstångens längd.

Dessa regler gäller inte företagsflaggor. En företagsflagga används för att visa tydligare var företaget ligger. De hjälper företaget att sticka ut och tydligare visa att det existerar.

Varför ska man ha en företagsflagga?
En företagsflagga är ett effektivt och prisvärt sätt att synas ordentligt. Eftersom flaggstänger oftast sträcker sig över byggnadstaken, ser man flaggan på längre avstånd. Flaggorna visar även upp företaget på ett seriöst sätt.

Man kan lätt byta ut flaggorna vid behov. Det kan handla om att företaget byter logga eller namn och då behöver man uppdatera även flaggorna.

Eftersom en företagsflagga syns så pass tydligt, stärker den företagets varumärke.

Att köpa företagsflagga
Steg ett när företaget ska köpa sina flaggor är att hitta rätt leverantör. Surfar man enkelt in på företagsflaggor, hittar man Sveriges ledande flaggfabrik. Företaget Svanen har funnits registrerat sedan mitten av 1800-talet. De har lång erfarenhet och kunskap. Detta är en stor trygghet för kunden.

Hos detta företag hittar man alla typer av flaggor, allt från företagsflaggor till nationsflaggor. De har vimplar, båtflaggor och den vanliga flaggmodellen för flaggstänger.

När man beställer sin företagsflagga vill man vara garanterad hög kvalitet, samtidigt som man vill ha ett så förmånligt pris som möjligt. Väljer man att beställa från ett företag med lång erfarenhet, som Flaggfabriken Svanen AB, då vet man vad man får.

Varumärkesskydd – Vad och varför?

Vad är egentligen ett varumärke?
Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som oftast används för att identifiera produkter eller tjänster och företag. De har stor betydelse för att marknadsföra produkter och kunna identifiera företag. Varumärket fungerar som ett kännetecken och bidrar till igenkänning hos konsumenten. De kan antigen bestå av tecken som återges grafiskt, ett eller flera ord, siffror, figurer eller en kombination av dessa. Man brukar skilja på ordmärken, vilket innebär att de registreras som ord utan något speciellt utförande, samt figurmärken som registreras som en specifik presentation. Ett varumärke kan också vara ett särskilt utseende på en vara och det kallas då för ett utstyrselvarumärke. Ibland går det även att registrera speciella slogans, melodier eller färger som ett helt eller en del av ett varumärke.

Vad innebär ett varumärkesskydd?
Ett varumärkesskydd innebär att ditt varumärke är skyddat och att ingen annan har rätt att använda varumärket på varor eller tjänster eller i sin marknadsföring. Att registrera sitt varumärket hos Patent- och Registreringsverket (PRV) är det säkraste sättet att få ensamrätt till sitt varumärke.

Varumärket är det som kommer att symbolisera din profil och ditt anseende. En registrering hos PRV gäller i tio år och kan därefter förlängas med tio år i taget vid behov. Skulle ett varumärkesintrång, alltså att någon försöker använda ditt skyddade varumärke, inträffa kan du vända dig till en domstol. Domstolen kan då förbjuda fortsatt varumärkesintrång och döma till exempelvis böter eller fängelse. Att ha ett varumärkesskydd kan till exempel höja värdet på ett företag och är en viktig del i ett företags strategiska arbete och lönsamhet.

Följ med dina kunder till skidbacken

Via http://www.tsreklam.se/kategori/klader-med-tryck/mossor-med-tryck/ kan man få reda på mycket om fördelarna med att låta sitt företags logotyp tryckas på en mössa. T&S Reklam erbjuder sina kunder mössor med tryck till ett förmånligt pris. Mössor är bra som en slags reklampelare då användaren rör sig runt med mössan på. Fasta stilla reklampelare passerar människor, men med mössor blir det att man tittar efter en extra gång vad det står på ett helt annat sätt än när man går förbi en reklampelare utmed gatan. Man kan på detta sätt följa med sina kunder både till skidbacken, på promenaden, på semestern och så vidare.

Möt likasinnade på grund av din mössas budskap
Det är ännu mer av vikt om det är en organisation som man väljer att marknadsföra på detta sätt. Inom en organisation kan det finnas politiska frågor och en viss värdegrund som man gärna vill framhålla genom att låta organisationen komma till tals på en mössa. Det kan exempelvis leda fram till ny vänskap, nya tankar inom organisationen och ett ökat intresse för organisationen. En mössa eller en tygväska brukar vara ungdomarnas sätt att själva göra reklam för vissa organisationer eller företag som de delar åsikter med. Vissa politiska partier har till exempel tygväskor som de säljer på sina hemsidor som man kan köpa och använda för att ge partiet uppmärksamhet i samhället.

Ungdomens makt
Ungdomar har kraft och en positiv syn på framtiden. De kämpar vidare när resten av samhället har blivit trötta på att försöka skapa ett bättre samhälle. De skanderar och de demonstrerar, de skapar utan resurser vackra ting som vuxna aldrig hade kunnat drömma om. De låter även sin personlighet komma till uttryck genom sitt yttre. Deras kläder, deras hår, deras smycken, deras tatueringar och så vidare betyder någonting för dem. Deras klädkoder kan bara förstås av dem själva, men de vet direkt om det är en frände eller en fiende framför dem i kassakön bara genom att titta på skorna eller håret bakifrån. Deras sätt att bära organisationers logotyper är därför en helt annan sak än när vuxna gör det. En man i 50 års- åldern kan stå i kassakön med en mössa med ett tryck som han inte ens vet vad det betyder bara för att han råkat få den någonstans och är totalt ointresserad av vad han har på sig för mössa så länge den håller honom varm. Grabben i 20 års- åldern, däremot, han har total kontroll över sin mössa och vad den representerar.

Så skapar du en säljande reklam

Det krävs mer än att bara marknadsföra när man vill få sitt företag att stå ut i mängden. Enormt mycket resurser läggs på hur kunden uppfattar reklamer och vad för reklam som fungerar på olika målgrupper. Det är mycket som ska in – det psykologiska hos kunden, vem kunden faktiskt är, vad man vill förmedla, hur det ska förmedlas, hur det ska se ut och en massa, massa fler punkter som alla tillsammans bildar en säljande reklam som lockar till sig kunder och får dem nyfikna på företaget och dess produkter.

Samtidigt som man måste tänka på allt detta så måste man även tänka på hur ens produkt (eller företaget) ses efter att reklamen är ute i det allmänna. Medan det förstås alltid är bra att synas så ska man skall också synas på ett visst sätt – nämligen på ett bra sätt. Bara för att den nya reklamen lockar till sig kunder så betyder inte att kunden kommer att köpa produkten, och mycket av detta kan bero på hur reklamen har kommunicerats och hur den uppfattats. Glöm aldrig att en reklam förmodligen är den potentiella kundens första insyn till företaget och dess första relation till den produkt som ska säljas

Hur bör en reklam vara utformad?
http://micco.se/2011/10/det-du-formodligen-tror-ar-bra-reklam-ar-inte-sa-bra-som-du-tror/ kan du läsa en artikel om marknadsföring och reklam samt nyttig information med en hel del tips och myter som cirkulerar runtom vad en reklam bör vara egentligen. En säljande reklam kan förstås bero även mycket på tur. Visst ligger det en hel del vetenskap om marknadsföring och vad för typer av reklam som påverkar oss till att köpa diverse produkter, men sen finns det de reklamer som är så pass kreativa och lyckas slå enorm bra till en stor mängd kunder, även kunder utanför företagets inriktade målgrupp.

Just målgruppen är viktig för att det är målgruppen som definierar kunden, och ju större målgruppen är desto fler potentiella kunder finns det – men man måste vara realistisk med de produkter man köper. Att bredda sin målgrupp hur långt som helst fungerar inte för att grundläggande intresse måste finnas hos kunden.